Contributie seizoen 2023-2024


Het lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar en loopt van 1 juli t/m 30 juni van het daaropvolgende jaar. Word je in de loop van het jaar lid dan betaal je, naast € 5,- inschrijfgeld, een evenredig deel van de contributie. In de algemene ledenvergadering is de jaarcontributie als volgt vastgesteld: 

  • jeugd € 142,50
  • oudere jeugd meespelend met de senioren € 167,50
  • senioren € 172,50
  • bijdrage competitie jeugd € 30,-
  • bijdrage competitie senioren € 75,-

Huishoudelijk reglement


In de algemene ledenvergadering van april 2023 zijn onze nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement vastgesteld. Wij vinden het belangrijk dat onze leden op de hoogte zijn van de regels die wij hanteren. Ons huishoudelijk reglement is dan ook te raadplegen op deze website. Wil je onze statuten inzien? Stuur ons dan even een bericht via het contactformulier.  

Persoonsgegevens


Wil je weten hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens? Lees het in onze privacyverklaring.

Veilig sportklimaat


Onze vereniging streeft naar een veilig sportklimaat waar we op een respectvolle manier met elkaar omgaan. Onze jeugdtrainers, contactpersonen en bestuursleden zijn elk in het bezit van een verklaring omtrent gedrag. Toch kan ook bij ons grensoverschrijdend gedrag plaatsvinden. Dit heeft vaak veel impact op de betrokkene(n), de vereniging en het sportplezier. Krijg je hiermee te maken?

Ellie Sabbé (ochtendspeler) en Ruud Doodkorte (avondspeler) zijn beide vertrouwenscontactpersoon (VCP) voor Veenshuttle. Zij zijn binnen onze vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die een vraag heeft over of te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag. De VCP fungeert als eerste opvang, biedt een luisterend oor en verwijst eventueel door voor geschikte hulp. Uiteraard behandelen zij alle informatie vertrouwelijk.

Kom kennismaken


Heb je zin om badminton te gaan spelen? Je bent bij ons van harte welkom! Kom gerust eens een paar keer langs en ervaar de ongedwongen sfeer. We staan klaar om je de eerste beginselen van deze fantastische sport bij te brengen. Je kan bij ons, indien nodig, een racket lenen. Meld je wel even van tevoren aan via ons contactformulier.

Inschrijven


Ben je net als wij enthousiast over badminton en wil je lid worden van onze vereniging?

 

Vul dan je gegevens in op ons aanmeldingsformulier en schrijf je in!

Opzeggen


Wil je je lidmaatschap opzeggen?

Via ons opzegformulier regel je dit snel en gemakkelijk. Doe dit wel 1 maand vóórdat het seizoen afloopt! Het lidmaatschap wordt anders met 1 jaar verlengd en de contributie voor het volgende seizoen wordt dan in rekening gebracht. Bij opzeggingen gedurende het seizoen blijft de contributie voor het volledige seizoen verschuldigd.

 

Stichting Jongeren Actief


Stichting Jongeren Actief maakt het voor kinderen en jongeren tot 18 jaar uit gezinnen in De Ronde Venen met kleine inkomens mogelijk om lid te worden van onze sportvereniging. Via het logo hieronder ga je naar de website van Stichting Jongeren Actief voor meer informatie en het doen van een aanvraagWanneer de aanvraag is goedgekeurd betaalt Stichting Jongeren Actief de contributie en kan het kind bij ons worden ingeschreven.