Training


1e training sessie ’20-21’ voor recreanten


meer lezen

1e deel trainingen zit er op!

Afsluiting Recreanten training 2018 - 2019


Download
Afsluiting Recreanten training 2018 - 2019
Afsluiting Recreanten training 21-03-201
Adobe Acrobat document 813.4 KB

meer lezen

Recreanten Mini Toernooi 2018


20 december 2018 was er weer een recreanten mini toernooi van de (1e) trainingsessies van Ron.
Tijdens 7 wedstrijden, waar men steeds met iemand anders speelde, kon iedereen punten bij elkaar slaan.
Er werd weer volop gestreden voor de punten. Het was een spannende strijd, maar uiteindelijk hebbenJoyce en Cynthia
bij de vrouwen gewonnen met ieder 107 punten. Wel op de voet gevolgd door Adelheid met 106 punten.
Bij de mannen was het ook erg spannend. Rob ging er met de eerste prijs vandoor met 123 punten.
Hanno werd tweede met een puntje minder, 122 punten      - G E F E L I C I T E E R D -
Het toernooi werd weer gezellig afgesloten met een hapje en een drankje in Café de WaVe.
Melanie
meer lezen

Badminton basis slagen


Clear (1 en 2)

Het doel van de clear is de shuttle met een bovenhandse slag hoog en diep in het achterveld te spelen. Voor een rechtshandige speler geldt dat in eerste instantie de rechtervoet achter de linker staat en dat de slagarm van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder, hard doorgezwaaid en daarna kruiselings naar beneden uitgezwaaid wordt. De rechter voet volgt in de beweging naar voren.

Drive (3)

Het doel is de shuttle strak en horizontaal over het net naar de tegenstander te spelen. Dit kan zowel vanuit de forehand als vanuit de backhand positie en de shuttle wordt ongeveer op schouderhoogte vóór het lichaam geslagen.

 

Smash (4)

Het doel van de smash is de shuttle zo hard mogelijk bij de speler aan de andere kant van het net op de grond te slaan. De voetenstand is links voor en rechts achter en de slagarm wordt van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder hard en diagonaal doorgezwaaid naar beneden. De shuttle wordt v r de rechterschouder geraakt.

Smashreturn

Het doel van de smashreturn is de smash te retourneren, meestal kort en strak over het net. Bij een hoog geslagen smashreturn wordt de shuttle diep achter in het speelveld terug geslagen. De voeten staan 'schouder breedte' naast elkaar, knieën zijn licht gebogen. Het racket wordt hoofdzakelijk vanuit de backhand positie vlak voor het lichaam, heup hoogte, aangezwaaid en beweegt in de richting van de shuttle.

Dropshot (forehand) (5) Het doel van de dropshot is de shuttle bovenhands zacht en zo kort mogelijk over het net te spelen. De voeten hebben een zelfde uitgangspositie als bij de clear, maar de doorzwaai is nu rustiger (bij het raakpunt van de shuttle ! even afremmen).

Dropshot (backhand)

Het doel van de backhand dropshot is de shuttle zacht en zo kort mogelijk over het net te spelen vanuit de 'dropshot-positie'. De rug is grotendeels naar het net gekeerd en de slagarm wordt van gebogen voor het lichaam met de elleboog iets omhoog tot gestrekt boven de rechterschouder bewogen. De shuttle wordt boven de rechterschouder met een korte felle tik geraakt.

Netdrops (kort spelen aan het net) (6)

Het doel van het kort spelen aan het net is de shuttle zo dicht mogelijk achter het net laten vallen. De voeten staan weer rechts voor en links achter voor een rechtshandige speler. De shuttle wordt zo hoog mogelijk bij de netrand geraakt met uitgestrekte arm. Op de backhand-zijde geldt hetzelfde, zij het dat het racket in de backhandgrip wordt vastgehouden.

Lob (forehand)

Het doel van de lob is de shuttle onderhands hoog en diep in het achterveld spelen. De voetenstand is weer rechts voor en links achter voor een rechtshandige speler en het racket wordt van achter laag naar voren hoog uitgezwaaid. De shuttle wordt zo hoog en zo dicht mogelijk bij de bovenkant van het net geraakt.

 

Lob (backhand)

Het doel van de lob (backhand) is hetzelfde als bij de lob met de forehand. De voetenstand is nu weer rechts voor en links achter. Het racket wordt in de backhandgrip gehouden en de slag wordt wederom naar voren hoog uitgezwaaid.

Lob service

Het doel van de lob service is de shuttle hoog en diep in het achterveld van de tegenstander te slaan, het liefst in een hoek van het serveervlak. Voor een rechtshandige speler geldt dat bij het uitvoeren van de lob service de linkervoet voor de rechter staat. Met de rechterarm wordt er van achter het lichaam aangezwaaid met gestrekte arm langs het rechter been naar voren. De shuttle wordt ongeveer op kniehoogte, zeker niet boven de heup, geraakt en de uitzwaai van het racket is vervolgens 'diagonaal' naar boven.

 

Korte service

Het doel van de korte service is de shuttle laag over het net in het juiste servicevak van de tegenstander te slaan, het liefst in een hoek. De voeten stand is dezelfde als bij de lob service, maar de slagarm is gebogen en de shuttle wordt nu licht geraakt; het lijkt alsof de shuttle over het net 'geduwd' wordt.