Training


Nieuwe trainers gezocht

In verband met de op handen zijnde verhuizing van onze geliefde trainer Ron, zijn wij naarstig op zoek naar een nieuwe trainer voor onze recreanten!

 

Ook voor de jeugd zijn wij op zoek naar een nieuwe trainer ter vervanging van trainer Bill.

 

Dus ben of ken je iemand die dit op zich wil nemen? Of wil je meer info?

Laat het ons weten en stuur een mail naar info@veenshuttle.nlWe horen graag van je!


Veenshuttle training afsluiting periode september - november 2020

De laatste training is altijd een klein feestje. Vanwege al de corona beperkingen heb ik deze keer de afsluiting in drie afzonderlijke groepjes moeten doen.

Isabelle en Hanno beten de spits af om de drie spellen te spelen qua ‘afstand slaan’ ontliepen ze elkaar niet, beiden sloegen 8,50m dus de eerste 85 punten waren binnen. In de korf slaan ging Hanno iets beter af, van de 5 shuttles
wist hij er 1 door de korf te spelen dus 50 punten. Isabelle lukte dat 3x net niet maar gelukkig bleef er 1 shuttle netjes op de ronde voet van de korfpaal liggen en leverde een 10 punten bonus op. Het mikken van vijf shuttles op de mat, hoepel of zelfs de toch wel kleine korf leverde nogmaals 10 punten op en zo was de eind score van Isabelle bekend. Hanno deed bij het laatste spel erg zijn best en dat leverde hem maar liefst 65 punten op.

 

Groep twee; Jessica, Margreet, Fia, Patricia en Arjon komen in de arena. Arjon slaat zonder blikken of blozen de shuttle gewoon naar de 9 meter, 90 punten voor hem. Het lukt hem maar ook Patricia om bij de korf de 10 punten bonus te laten noteren. Wat betreft de mat, hoepel en korf opdracht krijgt Margreet de smaak te pakken en speelt 70 punten bij elkaar.


Groep drie; Adelheid, Cynthia, Roel, Erik en Eric gaan als ervaren deelnemers dit parcours in met een beetje ervaring,  zij hebben deze spellen al een keer eerder gespeeld...heeft dat een voordeel ?! Ja wat dacht u, de jongens allemaal meer dan 10 m bij het afstand slaan met Erik maar liefst 11,80m. Bijna allen wisten een shuttle door de korf te krijgen en wat betreft de mat, hoepels en korf ging Cynthia met 75 punten lang aan de leiding. Maar Eric wist in een tweede poging, die overigens iedereen mocht gebruiken op 1 van de spellen, 110 punten te scoren.

 

Al met al leerzaam en toch wel gezellig avond ondanks het gemis van de officiële prijsuitreiking en het hapje en het drankje. Allen ontvingen als herinnering toch nog een bekende Veenshuttle medaille.

Dank voor jullie enthousiasme en begrip tijdens de afgelopen periode hopelijk tot volgend jaar in goede gezondheid....
R o n


1e training sessie ’20-21’ voor recreanten

Hallo Veenshuttle leden,

 

Hierbij de aankondiging van mijn training sessie seizoen '20-21' voor recreanten.

                         >> Let op er zijn veel veranderingen!! <<

Het worden 9 trainingavonden in de periode september tot november.

In de DigiShuttle hebben jullie kunnen lezen dat de Veenshuttle speelavonden in het komende seizoen van 20:00uur tot 21:30uur altijd toss / indeel avonden worden. Een goed plan m.i. met verschillende leden spelen, verbeterd de sociale verenigingsband en daarmee het speelplezier!  Ik zal mijn trainingstijden dan ook aanpassen zodat deze synchroon lopen met de toss tijden.

Ook deze serie krijg ik af en toe steun van Jan van Kempen, hiermee kunnen we iets meer persoonlijke aandacht geven en het leer tempo verhogen en proberen alle geplande traningsdata door te  kunnen laten gaan.

Zie de bijlage voor meer informatie en hoe je je kan opgeven.

 

Tot in de zaal... Ron Sabbé & Jan van Kempen

Download
1e training sessie '20-21' sep-nov-1.pdf
Adobe Acrobat document 323.7 KB

1e deel trainingen zit er op!

Afsluiting Recreanten training 2018 - 2019


Download
Afsluiting Recreanten training 2018 - 2019
Afsluiting Recreanten training 21-03-201
Adobe Acrobat document 813.4 KB


Badminton slagtechnieken


Clear (1 en 2)

Het doel van de clear is de shuttle met een bovenhandse slag hoog en diep in het achterveld te spelen. Voor een rechtshandige speler geldt dat in eerste instantie de rechtervoet achter de linker staat en dat de slagarm van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder, hard doorgezwaaid en daarna kruiselings naar beneden uitgezwaaid wordt. De rechter voet volgt in de beweging naar voren.

Drive (3)

Het doel is de shuttle strak en horizontaal over het net naar de tegenstander te spelen. Dit kan zowel vanuit de forehand als vanuit de backhand positie en de shuttle wordt ongeveer op schouderhoogte vóór het lichaam geslagen.

 

Smash (4)

Het doel van de smash is de shuttle zo hard mogelijk bij de speler aan de andere kant van het net op de grond te slaan. De voetenstand is links voor en rechts achter en de slagarm wordt van gebogen achter de rug tot gestrekt boven de rechterschouder hard en diagonaal doorgezwaaid naar beneden. De shuttle wordt v r de rechterschouder geraakt.

Smashreturn

Het doel van de smashreturn is de smash te retourneren, meestal kort en strak over het net. Bij een hoog geslagen smashreturn wordt de shuttle diep achter in het speelveld terug geslagen. De voeten staan 'schouder breedte' naast elkaar, knieën zijn licht gebogen. Het racket wordt hoofdzakelijk vanuit de backhand positie vlak voor het lichaam, heup hoogte, aangezwaaid en beweegt in de richting van de shuttle.

Dropshot (forehand) (5) Het doel van de dropshot is de shuttle bovenhands zacht en zo kort mogelijk over het net te spelen. De voeten hebben een zelfde uitgangspositie als bij de clear, maar de doorzwaai is nu rustiger (bij het raakpunt van de shuttle ! even afremmen).

Dropshot (backhand)

Het doel van de backhand dropshot is de shuttle zacht en zo kort mogelijk over het net te spelen vanuit de 'dropshot-positie'. De rug is grotendeels naar het net gekeerd en de slagarm wordt van gebogen voor het lichaam met de elleboog iets omhoog tot gestrekt boven de rechterschouder bewogen. De shuttle wordt boven de rechterschouder met een korte felle tik geraakt.

Netdrops (kort spelen aan het net) (6)

Het doel van het kort spelen aan het net is de shuttle zo dicht mogelijk achter het net laten vallen. De voeten staan weer rechts voor en links achter voor een rechtshandige speler. De shuttle wordt zo hoog mogelijk bij de netrand geraakt met uitgestrekte arm. Op de backhand-zijde geldt hetzelfde, zij het dat het racket in de backhandgrip wordt vastgehouden.

Lob (forehand)

Het doel van de lob is de shuttle onderhands hoog en diep in het achterveld spelen. De voetenstand is weer rechts voor en links achter voor een rechtshandige speler en het racket wordt van achter laag naar voren hoog uitgezwaaid. De shuttle wordt zo hoog en zo dicht mogelijk bij de bovenkant van het net geraakt.

 

Lob (backhand)

Het doel van de lob (backhand) is hetzelfde als bij de lob met de forehand. De voetenstand is nu weer rechts voor en links achter. Het racket wordt in de backhandgrip gehouden en de slag wordt wederom naar voren hoog uitgezwaaid.

Lob service

Het doel van de lob service is de shuttle hoog en diep in het achterveld van de tegenstander te slaan, het liefst in een hoek van het serveervlak. Voor een rechtshandige speler geldt dat bij het uitvoeren van de lob service de linkervoet voor de rechter staat. Met de rechterarm wordt er van achter het lichaam aangezwaaid met gestrekte arm langs het rechter been naar voren. De shuttle wordt ongeveer op kniehoogte, zeker niet boven de heup, geraakt en de uitzwaai van het racket is vervolgens 'diagonaal' naar boven.

 

Korte service

Het doel van de korte service is de shuttle laag over het net in het juiste servicevak van de tegenstander te slaan, het liefst in een hoek. De voeten stand is dezelfde als bij de lob service, maar de slagarm is gebogen en de shuttle wordt nu licht geraakt; het lijkt alsof de shuttle over het net 'geduwd' wordt.