Toss


Beste leden,


Op 3 september is het zo ver: we kunnen weer badmintonnen in de sporthal! Tijdens de afgelopen zomermaanden is een aantal leden
samengekomen om te brainstormen over de toekomst van de Veenshuttle. Dat heeft onder andere geresulteerd in een idee over een andere
invulling van de donderdagavond. Het doel is om aan iedereen - van beginner tot competitiespeler - een aantrekkelijke en sportieve
avond te bieden, wat hopelijk zal resulteren in een behoud, of liefst groei, van het huidige ledenbestand.


Het uitgangspunt is ons “succesnummer”, de toss. Maar in plaats van 1 x per maand een toss-avond te organiseren, is de toss vanaf
september onze basis voor alle donderdagavonden, waar iedere aanwezige aan meedoet. De wedstrijden lopen op in speelsterkte
naarmate de avond vordert, rekening houdend met het aantal beschikbare banen en eventuele andere activiteiten (bijv. trainingen).
We willen ook de jeugd hierbij betrekken om zo de overgang van junior naar senior te versoepelen.

 

De avond zal er als volgt uit komen te zien:

 

De indeling van de eerste 3 wedstrijden geschiedt volgens het welbekende speelkaartensysteem: Schoppen en Klavers spelen tegen Harten en Ruiten, het getal op de kaart is het nummer van de baan. Vanaf de 4e wedstrijd word je ingedeeld aan de hand van je spelerspas. Als je even een wedstrijd wilt overslaan, geef dat dan direct door aan de spelcoördinator, zodat je niet wordt ingedeeld.


Krijg je vanaf 21.30 uur ineens razende dorst van alle inspanning? Verleng dan je avond in de kantine en drink met elkaar gezellig een glaasje. Leer elkaar zo beter kennen, wellicht kom je tot verrassende ontdekkingen! Wij willen in elk geval op de 3e donderdag van de maand iedereen van harte aanmoedigen om aan dit sociale aspect van het verenigingsleven mee te doen.

 

Eind december zullen we deze nieuwe opzet van de speelavond evalueren. Maar voor die tijd is (opbouwende) kritiek uiteraard ook altijd welkom!

 

Zorg dat je op 3 september om uiterlijk 20.00 uur klaar staat in de zaal voor een nieuw speelseizoen in een nieuw jasje. Tot dan!

 

Met sportieve groet,
De Recreantencommissie