Mijn 5 jaar training bij VeenshuttleIJF jaar geleden begon ik met de wekelijkse trainingen voor jeugd en
               recreanten.

In het najaar van 2012 is mijn trainerschap dus begonnen met de bedoeling om als vereniging meer voor onze vooral nieuwe senior recreant leden te kunnen betekenen èn ... tevens als start voor onze jeugd in sporthal De Phoenix. Eindelijk dezelfde locatie als de senioren. Voorheen speelde onze jeugd n.l. op de zaterdag morgen in de Willisstee in Wilnis.

Dit is ooit zo gekomen omdat er na de brand in de vorige sporthal 'Twistvlied’ niet genoeg speelcapaciteit in Mijdrecht was voor onze jeugd groep. Senioren speelden na de brand provisorisch in Uithoorn 'Amstelhof'  op 4 velden. De Willisstee in Wilnis had als enige op zaterdag nog capaciteit voor onze jeugd, maar . . . jeugd die opgroeit in een andere omgeving dan de senioren raak je door onbekendheid met deze leden en ook nog eens een andere speellocatie kwijt zodra ze zelf senior-lid gaan worden.

Voor onze recreanten gold toen; ze kwamen als nieuwkomers enthousiast binnen, werden onthaald door een paar van onze leden maar het ontbrak aan een vaste structuur van training of begeleiding. Van deze nieuwkomers was veel eigen inzet en doorzettingsvermogen nodig om aansluiting te kunnen vinden met de al aanwezige leden. Velen verlieten de vereniging al weer snel als die aansluiting te moeizaam verliep.

Dit euvel speelde al wel een paar jaar maar werd destijds eindelijk 'aangepakt’ door een aantal oud-seniorleden. Deze groep samen met onze voorzitter concludeerden dat één van de verbeterpunten zou zijn, het starten van een reguliere training voor recreanten! Ook was men ervan overtuigd dat de jeugd zou moeten opgroeien op dezelfde locatie als de senioren.

Verschillende commitments van deze senior leden naar het bestuur en dus de vereniging zijn toen gemaakt. Mijn eigen commitment: Samen met iemand van deze groep, de komende vijf jaar proberen deze geplande reguliere training vorm te geven en daarnaast ook de jeugdtraining starten in de sporthal Phoenix. Samen met Jan van Kempen, ook aanwezig als oud-senior lid, zijn we van start gegaan.

Wat betreft de recreanten training waren er gelukkig een aantal nieuwkomers die direct het nieuwe concept konden meemaken velen zijn nu nog steeds lid ! en daarmee is aangetoond dat zo’n reguliere begeleiding / training essentieel is voor een vereniging.

Gezien de toename van het aantal jeugdleden sinds najaar 2012 en al twee jaar een stabiele 40 leden telt, mag ik vast te stellen dat het huidige toegepaste training/begeleiding concept: warming up, korte techniek training en vrij spelen inclusief (wedstrijd) begeleiding, werkt !

Het bestuur heeft gelukkig op basis van dit stabiele jeugdleden aantal vorig jaar een volwaardige jeugd trainer kunnen aanstellen: Roy Rademaker, die onze jeugdtraining toekomst kan garanderen. Naast Roy staat er een fantastische jeugd commissie t.w. Rina, Eric en Mariska.

Een paar oudere jeugdleden dragen ook hun steentje bij, zij doen hun maatschappelijke stage bij ons helpen hiermee in de begeleiding en hebben daarmee een positieve invloed op de andere jeugd.

Al met al maakt dit het voor mij makkelijker om na deze 5 jaar inderdaad met de jeugd training te stoppen.

Wat betreft de recreanten training, dit zal ik voorlopig nog blijven doen. Deze 1,5 uur per donderdagavond ervaar ik als een minder zware belasting en … is makkelijker in overleg een keer over te slaan.

 

Graag tot in de zaal !

 

Ron Sabbé