Hr. R.A. van der Weide benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 Rob van der Weide benoemd tot

'Lid in de orde van Oranje Nassau'


De heer R.A. van der Weide (1922, Mijdrecht) is vanaf 1979 tot eind jaren tachtig voorzitter geweest van Badminton Vereniging Veenshuttle. Na zijn voorzitterschap heeft hij zich als actief lid nog vele jaren beziggehouden met het organiseren van toernooien en de jaarlijks terugkerende fietsdag voor leden en aanhang. Op zijn 86e verjaardag, op 31 januari 2008, heeft hij afscheid genomen van Veenshuttle als actief speler.


Vanaf 1980 was Rob van der Weide bestuurslid van Woningbouw Vereniging Beter Wonen in Mijdrecht. Zijn taken waren onder andere deelname aan de nieuwbouwcommissie, het voorbereiden van bouwplannen en overleg met architecten en eigen Technische Dienst. Toen de plannen voor seniorenhuisvesting in Mijdrecht gestalte kregen, nam hij een voortrekkersrol op zich. Hij leverde een grote bijdrage door schetsen en tekeningen te maken, die uiteindelijke tot het seniorencomplex Veenstaete hebben geleid, dat in 1994 werd geopend. Vrijwel direct daarna is hij de beheerdersrol van het complex gaan vervullen en hield hij toezicht op schoonmaak, verrichtte hand- en spandiensten, zorgde voor reparaties, hield toezicht op het naleven van reglementen en het onderhoud van de tuinen. Ook richtte hij een gemeenschappelijke ruimte in waar inwoners konden verblijven.


Rob van der Weide heeft ook een voortrekkersrol vervuld bij de viering van 900 jaar Mijdrecht. Jarenlang was hij de beheerder van het Prinsenhuis, een plaats waar tal van verenigingen onderdak vonden. Samengevat kan worden gesteld dat hij in de jaren tachtig een belangrijke schakel in het Mijdrechtse sociale en maatschappelijke leven heeft vervuld.


Start je aankopen hier
en sponsor Veenshuttle!

Twitter pagina Veenshuttle